Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2011
Дата публікації 22.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися 22 квітня 2011 року було прийнято наступне рішення:
Член Правління Товариства – Бліндар Петро Іванович (паспорт серії СО № 832808, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 15.01.2002р; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – звільнено. Бліндар Петро Іванович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Бліндар Петро Іванович перебував на посаді члена Правління Товариства 10 років 1 місяць. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

2. Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися 22 квітня 2011 року було прийнято наступне рішення:

Член Правління Товариства – Білозубенко Сергій Андрійович (паспорт серії ЕО № 695241, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.03.1999р; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – призначено. Білозубенко Сергій Андрійович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів. Особу призначено на посаду до наступних чергових загальних зборів.


3. ПІДПИС

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.

22 квітня 2011 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович