Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2011
Дата публікації 22.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Іллінська 8, 5 поверх, блок 10.
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно Рішення Голови Правління зазначеного у Наказі № 30-к від 21.04.2011р.) призначено: на посаду Головного бухгалтера Кулініч Оксану Миколаївну (паспорт серії НК 729436, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 22.11.2011 року). Частки в статутному капіталі не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович