Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2011
Дата публікації 26.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися 22 квітня 2011 року було прийнято наступне рішення:
Член Правління Товариства – Бліндар Петро Іванович (паспорт серії СО № 832808, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 15.01.2002р; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – звільнено. Бліндар Петро Іванович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Бліндар Петро Іванович перебував на посаді члена Правління Товариства 10 років 1 місяць. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

2. Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися 22 квітня 2011 року було прийнято наступне рішення:

Член Правління Товариства – Білозубенко Сергій Андрійович (паспорт серії ЕО № 695241, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.03.1999р; володіє 0, 0 % статутного капіталу емітента – призначено.
З 01.12.2005 року працював на посаді провідного інженера конструктора в відділі „Проектний центр” Відкритого акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня», 26.12.2006 року переведений в відділ Головного конструктора Заступником Генерального директора з підготовки виробництва-Головний конструктор, 01.04.2009 року переведено в дирекцію на посаду заступника Генерального директора з підготовки виробництва Відкритого акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня». Білозубенко Сергій Андрійович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на посаду до наступних чергових загальних зборів. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.


3. ПІДПИС

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.

22 квітня 2011 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович