Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.08.2011
Дата публікації 30.08.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство „Луганськтепловоз”
повідомляє, що 6 жовтня 2011 р. о 10 00 у приміщені актового залу коледжу ВНУ ім. Даля, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110, відбудуться
ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
Реєстрація учасників зборів з 09:00 до 09:45 годин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 08.08.2011 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера – також довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складі.
4. Про обрання Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз».
5. Про припинення Дочірнього підприємства «Восток» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» шляхом ліквідації.
6. Про обрання ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Восток» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» і порядку її діяльності.
7. Про припинення Дочірнього підприємства «Машинобудівник» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» шляхом ліквідації.
8. Про обрання ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Машинобудівник» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» і порядку її діяльності.
9. Про припинення Дочірнього підприємства «Кольорлит» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» шляхом ліквідації.
10. Про обрання ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Кольорлит» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» і порядку її діяльності.
11. Про надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів (із вказівкою характеру й сум).
Із проектами документів, пов'язаних з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися в товаристві (відділ корпоративного управління) за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-11, кім. 128 з 05.09.2011 року в понеділок, вівторок, середу та четвер. Відповідальна особа – начальник відділу корпоративного управління Болдарь О.Г.
Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано у бюллетні "Бюллетень. Цінні папері України" 22.08.2011 року, № 156.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.08.2011
(дата)