Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 31.08.2011
Дата публікації 01.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За рішенням Правління ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" (02.10.08р.) був укладений Договiр № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про надання позики в іноземній валюті з ТОВ "Виробнича компанія "Новочеркаський електровозобудiвний завод" (код: 615250001, мiсцезнаходження: РФ, Ростовська область, м. Новочеркаськ, вул. Машинобудiвникiв, буд. 7а). Предметом укладеного договору є надання позикодавцем (ТОВ "Виробнича компанія "Новочеркаський електровозобудівний завод") позичальнику (ВАТ "ХК "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 15 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 31.12.09р. Сума позики за договором складала 500 000 тис. рос. руб. (курс 0,18989 встановленого НБУ на дату укладення договору), тобто 94 945 тис. грн., спiввiдношення суми до вартості активів на початок звітного року - 19%.
Укладено додаткову угоду № 20 до Договору № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про продовження термiну дії Договору до 30.12.2011 р.
Укладено додаткову угоду № 21 до Договору № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про зміну назви ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” на ПАТ “Луганськтепловоз”.
Укладено додаткову угоду № 22 до Договору № ПК-01-08 від 02.10.2008 р. про зменшення процентної ставки з 01.07.2011 р. та збільшення суми, яка склала 916 603,6 тис. рос. руб. (курс 0,27621 встановленого НБУ на 31.08.2011 р.), співвідношення суми до вартості активів на 01.01.11 р. – 38%.
Процентна ставка за користування позикою у розмірі 7 %. Фактична дата отримання траншу 31.08.2011 р. у сумі 109 400,0 тис. рос. руб. (курс 0,27621 встановленого НБУ на дату отримання частки позики (траншу), тобто 30 217,7 тис. грн. Вартість чистих активів на 01.01.2011 р. становить –24 231,0 тис. грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 31.08.2011р. (30 217,7 тис. грн.) до вартості активів на 01.01.2011 р. становить 4,5 %.
Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович