Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.10.2011
Дата публікації 07.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради Щербань Сергій Володимирович (паспорт серія ЄМ номер 013343 03.12.1998р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області) звільнена, рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 13 вiд 06.10.2011р.). Володiє 0,000018 % у статутному капіталі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посаді з 14.04.2011 р.
Посадова особа Член Наглядової ради Пацко Олексій Ярославович (паспорт серія ЕН номер 072367 видан 21.06.2010 р. органом 8037 м. Києва, Україна), призначена, рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 13 вiд 06.10.2011р.). Посадова особа не має частки у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки, згідно Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – менеджер з продажу, керівник проекту Український мобільний зв’язок, менеджер з розвитку бізнесу, IN-FUSIO S.A., Bordeaux, France, менеджер з розвитку бізнесу, ALSTOM Transport, Saint-Ouen, France.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович