Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.10.2011
Дата публікації 27.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова правління. Тел: 0487172050
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“Енергопостачальна компанія Одесаобленерго”
місцезнаходження якого: Україна, 65023, м. Одеса, вул. Садова, 3
Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Одесаобленерго”, що відбудуться 24 листопада 2011 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 “б”, 4-й поверх, кімната 409.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 20 листопада 2011 року.
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ “Одесаобленерго” та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ “Одесаобленерго”.
2. Про підтвердження рішення уповноваженого органу щодо затвердження результатів та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ “Одесаобленерго”.
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій по розміщенню акцій та збільшенню статутного фонду.
4. Про внесення змін до Статуту ВАТ “Одесаобленерго”.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень та документів ВАТ “Одесаобленерго”.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ “Одесаобленерго” – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 “б”, 3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.12 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане 20 жовтня 2011 року у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 197.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор Стрюченко О.М.
Телефони для довідок: 048 705-20-59.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.10.2011
(дата)