Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 24.11.2011
Дата публікації 28.11.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
21.12.2010 р. Головою Правління було укладено Договір № КЗ-179-34 про надання позики в iноземнiй валютi з ВАТ Холдингова компанія "Коломенський завод" (код: 509950001, місцезнаходження: РФ, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 42). Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ВАТ "ХК "Коломенський завод") позичальнику (ВАТ "ХК "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 12 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 31.12.2011 р. Сума позики за договором складає 1 000 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 29.12.2010 р. - 0,26299), тобто 262 990 тис. грн., спiвiдношення суми до вартості активів на початок звітного року - 59,7 %.
Укладено додаткову угоду від 01.06.2011р. № 2 до Договору № КЗ-179-34 від 21.12.2010 р. про зміну назви ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” на ПАТ “Луганськтепловоз”.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 8,1 %. Застава відсутня. Фактична дата отримання траншу 24.11.2011 р. у сумі 135 000 000,00 рос. руб. (курс 0,25597 встановленого НБУ на дату отримання траншу 24.11.11 р.), тобто 34 555 950,00 грн. Вартість чистих активів на 01.01.2011 р. становить –24231,0 тис. грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 24.11.11 р. (34 555 950,00 грн.) до вартості активів на 01.01.2011 р. становить 5,17 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович