Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.12.2011
Дата публікації 08.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
07.12.2011р. Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №16 від 07.12.2011р.) прийнято рішення про зміни у складі посадових осіб, а саме:
Звільнена на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства член Наглядової ради Нефедьєва Любов Анатоліївна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 0,00000016% статутного капіталу товариства; на посаді перебувала 2 роки та 5 місяців (з 16.07.2009р. по 07.12.2011р.); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначений у зв’язку з вакантністю посади член Наглядової ради Ристик Суркунис Александра, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; акціями товариства не володіє (0% статутного капіталу); посадову особу призначено терміном на три роки з 07.12.2011р.; попередні посади: керуючий директор, старший адміністратор; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович