Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.01.2012
Дата публікації 19.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Шкут Сергій Миколайович - Голова Правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17.01.2012р. рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання Наглядової ради № 37 від 17.01.2012р., про припинення повноважень звільнено члена правління Товариства, Чайківського Ростислава Володимировича, (фізична особа не надала згоду на публікацію паспортних даних), в зв’язку з поданою ним заявою про звільнення, часткою у статутному капіталі не володіє. На посаді члена правління Товариства перебував з 21 квітня 2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Шкут Сергій Миколайович