Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.01.2012
Дата публікації 19.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Шкут Сергій Миколайович - Голова Правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
18.01.2012р. рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання Наглядової ради № 38 від 18.01.2012р., про обрання члена правління, в зв’язку з вакантністю посади, призначено членом правління Товариства Кошевого Андрія Костянтиновича, (паспорт серії СО № 395815 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30 травня 2000 року), часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кошевого Андрія Костянтиновича обрано членом Правління Товариства з 18.01.2012р. строком на 1 (один) рік а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання (кожного члена окремо, або в повному складі Правління). Посади, які обіймала особа: радник з фінансових питань, перший заступник директора.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Шкут Сергій Миколайович