Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 23.01.2012
Дата публікації 24.01.2012 08:21:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
29.11.2011 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договір позики № ТМХ-70-11-з про надання позики в iноземнiй валютi. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ЗАТ "Трансмашхолдинг", код: 770501001, місцезнаходження: РФ, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будівля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 13 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 28.12.2012 р. Сума позики за договором складає 747 000 000,00 рос. руб. (курс НБУ на 19.12.2011р. - 0,25149), тобто 187 863 030,00 грн., спiвiдношення суми до вартості активів на початок звітного року - 28,12 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 9,5 %. Застава відсутня. Фактична дата отримання траншу 23.01.2012р. у сумі 135 000 000,00 рос. руб. (курс 0,25536 встановленого НБУ на дату отримання траншу 23.01.2012р.), тобто 34 473 600,00 грн. Вартість чистих активів на 01.01.2011р. становить - 24 231,00 тис. грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 23.01.2012 р. (34 473 600,00 грн.) до вартості активів на 01.01.2011 р. становить 5,16 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович