Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.02.2012
Дата публікації 17.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 16 лютого 2012 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», (протокол засідання Наглядової ради № 42 від 16.02.2012р.):

16.02.2012р. звільнено Голову правління Товариства Шкут Сергія Миколайовича, (фізична особа не надала згоду на публікацію паспортних даних) та припинено в зв’язку з цим його повноваження як Голови правління Товариства, в зв’язку з поданою ним заявою про звільнення за погодженням сторін, часткою у статутному капіталі не володіє. На посаді Голови правління Товариства перебував з 08 листопада 2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Шкут Сергія Миколайовича призначено Германа Сергія Миколайовича.

з 17.02.2012 року обрано та призначено Головою правління Товариства Германа Сергія Миколайовича, (фізична особа не надала згоду на публікацію паспортних даних), в зв’язку зі звільненням Шкут Сергія Миколайовича, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Германа Сергія Миколайовича обрано Головою правління Товариства строком на 1 (один) рік, а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання (кожного члена окремо, або в повному складі Правління). Посади, які обіймала особа: начальник відділу маркетингу, перший заступник генерального директора з комерційних питань, директор з продажу, заступник директора комерційного по роботі з ключовими клієнтами, виконуючий обов’язки директора комерційного, директор комерційний.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Герман Сергій Миколайович