Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 21.02.2012
Дата публікації 22.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «КЗБН «Росинка» на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 17 лютого 2012 року, отриманого 21 лютого 2012 року від депозитарія Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», повідомляє:
пакет акцій власника – ТОВ «КУА АКЕРС ІНВЕСТ» (ПНВІФЗТ «Інвест-Капітал»), Україна, місцезнаходження: Україна,, 01015, м. Київ, вул.. Івана Мазепи, 40, зменшився та став 0% від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ «КЗБН «Росинка», натомість власниками акцій ПрАТ «КЗБН «Росинка», кожному з яких належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, стали:
«Фізична особа 1», якій належить 525244453 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ «КЗБН «Росинка»;
«Фізична особа 2», якій належить 525244454 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ «КЗБН «Росинка»;
«Фізична особа 3», якій належить 525244453 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ «КЗБН «Росинка»;
«Фізична особа 4», якій належить 525244454 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ «КЗБН «Росинка».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Герман Сергій Миколайович