Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 27.02.2012
Дата публікації 27.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
29.11.2011 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договір позики № ТМХ-70-11-з про надання позики в iноземнiй валюті. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ЗАТ "Трансмашхолдинг", код: 770501001, місцезнаходження: РФ, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будівля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 13 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 28.12.2012 р. Сума позики за договором складає 747 000 000,00 рос. руб. (курс НБУ на 19.12.2011р. - 0,25149), тобто 187 863 030,00 грн., спiвiдношення суми до вартості активів на початок звітного року - 28,12 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 9,5 %. Застава відсутня. Фактична дата отримання траншу 27.02.2012р.у сумі 135 000 000,00 рос. руб. (курс 0,27121 встановленого НБУ на дату отримання траншу 27.02.2012р.), тобто 36613350,00 грн. Вартість чистих активів на 01.01.2012 р. становить 47 092,00 тис. грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 27.02.2012 р. (36613350,00 грн.) до вартості активів на 01.01.2012 р. становить
5,43 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович