Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.03.2012
Дата публікації 07.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
07.03.2012р. рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання Наглядової ради № 45 від 07.03.2012р., про припинення повноважень звільнено члена правління Товариства, Кошевого Андрія Костянтиновича, (паспорт серії СО № 395815 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30 травня 2000 року), в зв’язку з поданою ним заявою про звільнення, часткою у статутному капіталі не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі – особиста заява Кошевого Андрія Костянтиновича. На посаді члена правління Товариства перебував з 18 січня 2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Герман Сергій Миколайович