Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.03.2012
Дата публікації 28.03.2012 18:59:10
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
27.03.2012р. рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання річних загальних зборів № 15 від 27.03.2012р., прийняті наступні рішення:
звільнено Голову Наглядової ради Товариства – Костенко Костянтина Анатолійовича, (фізична особа не надала згоду на публікацію та розміщення паспортних даних), в зв’язку з прийняттям, відповідно до ст.. 11.2.3. та 11.3.18 Статуту Товариства, рішення Загальними зборами Товариства, часткою у статутному капіталі не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття Загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. На посаді Голови Наглядової ради Товариства перебував з 16 серпня 2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнено члена Наглядової ради Товариства – Волокітіна Віталія Олеговича, (фізична особа не надала згоду на публікацію та розміщення паспортних даних), в зв’язку з прийняттям, відповідно до ст.. 11.2.3. та 11.3.18 Статуту Товариства, рішення Загальними зборами Товариства, частка у статутному капіталі становить – 100 акцій, що становить 0% статного капіталу. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття Загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 03 серпня 2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнено Ревізора Товариства – Шинкаренко Сергія Леонідовича, (фізична особа не надала згоду на публікацію та розміщення паспортних даних), в зв’язку з прийняттям, відповідно до ст.. 11.2.3. та 11.5.6 Статуту Товариства, рішення Загальними зборами Товариства, часткою у статутному капіталі не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття Загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень та одночасне обрання нового Ревізора Товариства. На посаді Ревізора Товариства перебував з 03 серпня 2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи призначений Немний Іван Сергійович.

Призначено членом Наглядової ради Товариства – Соколовського Василя Івановича, (паспорт: серія ВЕ № 502450, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецьку, 01 лютого 2002 року), в зв’язку з відкликанням та звільненням членів Наглядової ради Товариства, який володіє простими іменними акціями у кількості 525244454. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття рішення Загальними зборами Товариства про дострокове припинення повноважень та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Соколовського Василя Івановича призначено членом Наглядової ради Товариства строком на 1 (один) рік, а в разі не прийняття рішення Загальними зборами про обрання або переобрання Наглядової ради - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Посади, які обіймала особа: головний інженер.

Призначено членом Наглядової ради Товариства – Лебеденко Руслана Миколайовича, (паспорт: серія ВА № 814812, виданий Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області, 02 жовтня 1997 року), в зв’язку з відкликанням та звільненням членів Наглядової ради Товариства, який володіє простими іменними акціями у кількості 525244454. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття рішення Загальними зборами Товариства про дострокове припинення повноважень та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Лебеденко Руслана Миколайовича призначено членом Наглядової ради Товариства строком на 1 (один) рік, а в разі не прийняття рішення Загальними зборами про обрання або переобрання Наглядової ради - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Посади, які обіймала особа: директор.

Призначено Ревізором Товариства – Немний Івана Сергійовича, (фізична особа не надала згоду на публікацію та розміщення паспортних даних), в зв’язку з достроковим відкликанням та звільненням Ревізора Товариства, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття рішення Загальними зборами Товариства про дострокове припинення повноважень та одночасне обрання нового Ревізора Товариства. Немний Івана Сергійовича призначено Ревізором Товариства строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: менеджер, комерційний директор.

27.03.2012р. рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання Наглядової ради № 1 від 27.03.2012р., прийняті наступні рішення:
Призначено Головою Наглядової ради Товариства Соколовського Василя Івановича (паспорт: серія ВЕ № 502450, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецьку, 01 лютого 2002 року), який володіє простими іменними акціями у кількості 525244454, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Соколовського Василя Івановича обрано Головою Наглядової ради Товариства строком на 1 (один) рік, а в разі не прийняття рішення Загальними зборами про обрання або переобрання Наглядової ради - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Посади, які обіймала особа: головний інженер.

Призначено членом правління Товариства Попову Оксану Іванівну (паспорт: серії СО № 205736, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.09.1999р.), часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попову Оксану Іванівну обрано членом правління Товариства строком на 1 (один) рік, а в разі не прийняття рішення Наглядовою радою про обрання або переобрання Правління - до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання (кожного члена окремо, або в повному складі Правління). Посади, які обіймала особа: бухгалтер, начальник відділу планування та економічного аналізу.
3. Підпис

Голова правління С.М. Герман
27.03.2012р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Герман Сергій Миколайович