Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.04.2012
Дата публікації 11.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк» (далі – Банк) 10 квітня 2012 року прийняли рішення (Протокол №1 від 10.04.2012 чергових Загальних зборів Банку) :
1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Некіпєлової Лариси Дмитрівни. Особисто акціями Банку не володіє. На вказаній посаді перебувала з грудня 2010 року.
2. Обрати членом Ревізійної комісії Банку Мітченко Олену Сергіївну зі строком повноважень 3 роки. Особисто не володіє акціями Банку. Обіймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «Енергетична група». Обіймала посаду бухгалтера ТОВ «Енергетична група».

Усі вищезазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не дали.
Усі вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович