Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2012
Дата публікації 19.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради Мещеряков Анатолий Анатольевич (громадянин РФ) (паспорт: 46 05 181822 видан 09.10.2003 ВВС Звьоздного городка Щелковського УВС Московської областi РФ) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 14 вiд 19.04.2012р.). Володiє 0,000002 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 14.04.2011р.

Посадова особа Член Наглядової ради Носков Александр Леонидович (громадянин РФ) (паспорт: 60 06 799836 видан 12.04.2007 р. УВС м. Новочеркаська Ростовської областi РФ) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 14 вiд 19.04.2012р.). Володiє 0,000005 % у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки згiдно Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, генеральний директор, заступник генерального директора, директор з кадрiв, загальним питанням та соцiальному розвитку, перший заступник генерального директора, заступник Голови Адмiнiстрацiї (Губернатора) Ростовської областi, перший заступник Голови Адмiнiстрацiї (Губернатора) Ростовської областi, заступник генерального директора.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович