Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.11.2007
Дата публікації 16.11.2007 15:12:28
Найменування емітента* закрите акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, Н/П №147 (літ.А),к.1
Керівник* Пономаренко Володимир Вікторович - Генеральний директор. Тел: 0442070101
E-mail* taran@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні Збори акціонервів ЗАТ "ФК Сократ" своїм рішенням від 14.11.2007 року відкликали Нілова В.В. зі складу Наглядової ради ТОвраиствана підставі заяви про припинення повноважень Члена Наглядової ради ЗАТ «ФК Сократ», що надійшла від Нілова В.В. У зв’язку зі зміною складу Наглядової ради товариства, обрати Головою Наглядової ради ЗАТ «ФК Сократ» Сазонова Р.Ю. , заступником Голови Наглядової ради обрати Михайльо В.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович