Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 14.11.2007
Дата публікації 19.11.2007 09:39:13
Найменування емітента* закрите акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, Н/П №147 (літ.А),к.1
Керівник* Пономаренко Володимир Вікторович - Генеральний директор. Тел: 0442070101
E-mail* taran@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з Протоколом №38 ЗЗ ЗАТ «ФК Сократ» від 14.11.2007 було затвердження укладання Договору № 92-ОКЛ/07 про надання кредиту у формі овердрафту від 13.11.2007.
Найменування кредитора- ЗАТ «Альфа – Банк», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; тел. (044) 490-46-00,

Дата підписання договору: 13 листопада 2007 року. Предмет договору: грошові кошти в розмірі 9 000 000 (дев’ять мільйонів) грн.
Процентна ставка: 15,5% річних.
Строк, на який надано кредит: до 13 листопада 2008 року. Повернення коштів здійснюється у відповідний строк (термін). За взаємною згодою сторін можливе дострокове повернення коштів. Кошти повертається позичальнику шляхом перерахування відповідної суми коштів на його поточний рахунок. Мета використання коштів: поповнення обігових коштів позичальника і може бути використана ним на будь-які цілі, що не суперечить законодавству України та статутній діяльності позичальника.

Чисті активи емітента станом на 01.10.2007 р.: (54,320) млн. грн.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович