Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.04.2012
Дата публікації 03.05.2012 18:52:24
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
28.04.2012р. рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання Наглядової ради № 4 від 28.04.2012р., про припинення повноважень члена правління, звільнено члена правління Товариства Нікітіну Інну Дмитрівну, (паспорт серії СО № 749831 виданий Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві 13.11.2001р.), в зв’язку з поданою нею заявою про звільнення, часткою у статутному капіталі не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі – особиста заява Нікітіної Інни Дмитрівни. На посаді члена правління Товариства перебувала з 21 квітня 2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.
Голова правління С.М. Герман
28.04.2012р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Герман Сергій Миколайович