Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.06.2012
Дата публікації 05.06.2012 09:45:15
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова правління. Тел: 0487052050
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" місцезнаходження якого: Україна, 65023, м.Одеса,вул.Садова,3
Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Одесаобленерго",що відбудуться 10 липня 2012 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м.Одеса,вул.Миколи Боровського, 28"б", 4-й поверх,кімната 409.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт,представникам акціонерів-паспорт та довіреність,офорилену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,буде складено станом на 24 годину 04 липня 2012 року.
Порядок денний (Перелік питань,що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Одесаобленерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ "Одесаобленерго".
2. Про підтвердження рішення уповноваженого органу щодо затвердження результатів та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ "Одесаобленерго".
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій по розміщенню акцій та збільшенню статутного фонду.
4. Про внесення змін до Статуту ВАТ "Одесаобленерго".
5. Про внесення змін до внутрішніх положень та документів ВАТ "Одесаобленерго".
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ "Одесаобленерго" - м.Одеса,вул.Миколи Боровського, 28 "б", 3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеділок-п'ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00,перерва з 12.12 до 13.00) а в день проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення.
Об'ява про проведення Загальних зборів акціонерів опублікована в Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 103 від 01.06.2012 р.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - фінансовий директор Стрюченко О.М.
Телефони для довідок: (048) 705-21-56,705-20-56
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.06.2012
(дата)