Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.06.2012
Дата публікації 14.06.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Волков Яков Михайлович - Т.в.о.Генерального директора. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович (паспорт: серiя ЕМ номер 494407 19.01.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) звільненій, рiшення прийнято Засіданням Наглядової ради (протокол вiд 13.06.2012р. № б/н). Володiє 0,001886 % у статутному капіталі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 15.04.2011 р.

Виконавчий директор Волков Яков Михайлович (громадянин РФ) (паспорт 36 05 214297 виданий 09.06.2005 Відділом міліції № 8 УВС промислового району м. Самари РФ) призначеній Т.в.о. Генерального директора, рiшення прийнято Засіданням Наглядової ради (протокол вiд 13.06.2012р. № б/н). Володiє 0,000002 % у статутному капіталі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано до призначення Генерального директора. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - контролер, начальник бюро, начальник служби безпеки, адміністративний директор, заступник генерального директора з адміністративних питань, перший заступник генерального директора, заступник керівника з адміністративних питань, радник Генерального директора, керівник управління внутрішнього контролю, виконавчий директор.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Т.в.о.Генерального директора Волков Яков Михайлович