Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.07.2012
Дата публікації 05.07.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Новi технологiї"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака, 101
Керівник* Кидалова Наталя Григорівна - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Директор товариства повідомляє, що Загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 04 липня 2012 року, прийнято наступне про зміну складу посадових осіб емітента:
ЗВІЛЬНЕНО:
Директор - Комаровський Олександр Васильович, паспорт СН №023069, виданий 04.11.1995 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів Протокол №1 від 04 липня 2012 року. в зв'я зку з заявою про звільнення за власним бажанням. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Перебував на посаді з 21 лютого 2012 року.
ПРИЗНАЧЕНО:
Директор - Кидалова Наталя Григорівна, паспорт СА №515005, виданий 20.08.1997 Якимівським РО УМВС України в Запорізькій області. Рішення про обрання посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів Протокол № 1 від 04 липня 2012 року. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Працювала з 2005 року по 2011 рік на посаді начальника юридичного відділу апарату Якимівської райдержадміністрації в Запорізькій області. З 08.12.2011 по 09.04.2012 року на посаді юрисконсульта СТОВ “УРОЖАЙ”.
Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не мають

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кидалова Наталя Григорівна