Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.07.2012
Дата публікації 07.07.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек Павел - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Т.в.о. Генерального директора Волков Яків Михайлович (громадянин РФ) (паспорт 36 05 214297 виданий 09.06.2005 Відділом міліції № 8 УВС промислового району м. Самари РФ) звільнений, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол вiд 06.07.2012р. № б/н). Володiє 0,000002% у статутному капіталі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 13.06.2012 р.

Цеснек Павел (громадянин Чеської Республіки) (паспорт 39178852 виданий 14.04.2009 PRAGA 5) призначений Генеральним директором, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол вiд 06.07.2012р. № б/н). Акціями ПАТ „Луганськтепловоз” не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - фінансовий директор, генеральний директор, директор заводу.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Цеснек Павел