Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.09.2012
Дата публікації 10.09.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, офіс 65
Керівник* Гречанінов Федір Вікторович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФК СОКРАТ"
1.2. Організаційно правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21645965
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, офіс 65
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (+38044) 2070100, 4814988
1.6. Електронна поштова адреса емітента: contact@sokrat.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://sokrat.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення: згідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" (Протокол № 7 від 07 вересня 2012 року) відбулися зміни у персональному складі посадових осіб емітента, а саме:
- З 07.09.2012 р. звільнено з посади Першого заступника Голови Правління Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" Гайдака Дениса Валерійовича (паспорт серія СК номер 798013 виданий 03.04.1998 р.) на підставі заяви про звільнення за власним бажанням від 22.08.2012 р. Акціями Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді Першого заступника Голови Правління 8 місяців.
- З 13.09.2012 р. звільнено з посади Голови Правління Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" Гречанінова Федіра Вікторовича (паспорт: серія СН номер 797842 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.05.1998 р.) у зв'язку з закінченням терміну дії строкового трудового договору. Акціями Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді Голови Правління 1 рік.
- З 07.09.2012 р. головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" Кулініч Оксану Миколаївну (паспорт серія НК номер 729436 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 22.11.1999 року) призначено на посаду члена Правління Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ". Акціями Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- З 14.09.2012 р. призначено на посаду Голови Правління Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" Опрощенко Світлану Анатоліївну (паспорт: серія СО номер 259378 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.11.1999 року). Акціями Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередня посада, яку обіймала Опрощенко Світлана Анатоліївна - заступник Голови Правління Приватного акціонерного товариства "ФК Сократ".


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Голова Правління Приватного акціонерного товариста "ФК Сократ" Гречанінов Федір Вікторович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Гречанінов Федір Вікторович