Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.10.2012
Дата публікації 24.10.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Загальних зборів акціонерів емітента, які відбулись 23.10.2012р.:
Відкликано з 23.10.2012р.:
- Голову Ревізійної комісії Безсмертну Аллу Миколаївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава відкликання: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебувала з 07.04.2009р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Члена Ревізійної комісії Федорчука Едуарда Яковича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава відкликання: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебував з 07.04.2009р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Члена Ревізійної комісії Педан Тетяну Миколаївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава відкликання: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебувала з 14.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено з 23.10.2012р.:
- Голову Ревізійної комісії Безсмертну Аллу Миколаївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала протягом свої діяльності: економіст, старший економіст, бухгалтер-ревізор, податковий інспектор, начальник відділу по валютним операціям, начальник відділу внутрішнього аудиту, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
- Члена Ревізійної комісії Федорчука Едуарда Яковича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності провідний спеціаліст відділу контролю за надходженням доходів до державного бюджету, головний економіст, головний казначей, науковий консультант, старший науковий консультант, інженер по автоматизації фінансово- господарської діяльності, начальник управління фінансового контролю за рухом грошових коштів, заступник начальника фінансового департаменту, директор фінансово-економічного департаменту.
- Члена Ревізійної комісії Кияницю Валентину Миколаївну (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності медреєстратор, бухгалтер, бухгалтер-касир, провідний бухгалтер, начальник відділу методології бухгалтерського обліку, начальник відділу фінансової звітності.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович