Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.11.2012
Дата публікації 03.12.2012 08:54:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішенням Наглядової Ради ПАТ "Укрiнбанк", Протокол №16 вiд 29.11.2012 року призначено членом Правління Жукова Андрія Яковича, строком на 3 роки. Станом на 29.11.2012 року особисто не володіє акціями Банку.
Займав посади заступника директора з Індивідуального бізнесу Черкаського ГРУ КБ «Приватбанк», Голови Правління ЗАТ «Український кредитний банк» (ЗАТ «Акцент-Банк»), Голови Наглядової Ради ВАТ «АВАНТ БАНК» та з грудня 2011 року посаду радника Голови Правління ПАТ «Укрінбанк».
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
2. Рішенням Наглядової Ради ПАТ "Укрiнбанк", Протокол №16 вiд 29.11.2012 року призначено членом Правління Зборовського Сергія Борисовича, строком на 3 роки.
Станом на 29.11.2012 року особисто володіє 0,76 % статутного капіталу ПАТ «Укрінбанк».
Займав посади заступника директора кредитного Департаменту з питань економічної безпеки ВАТ Банк «БІГ Енергія», радника тимчасового адміністратора ВАТ Банк «БІГ Енергія», заступника начальника Управління безпеки АТ "Укрiнбанк", начальника Управління безпеки АТ «Укрінбанк» та з грудня 2011 посаду директора Департаменту безпеки ПАТ «Укрінбанк».
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління В.О. Клименко
30.11.2012

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович