Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 30.11.2007
Дата публікації 03.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Козлов Анатолій Семенович - Голова правління. Тел: 0487172059
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата дії, дія лістинг - емітенту стало відомо про лістинг цінних паперів 03 грудня 2007 р.
Рішенням Фондової біржі ПФТС від 30.11.2007 р. акції Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" номінальною вартістю 0,25 гривень за кожну у кількості 208495560 штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, частка у статутному фонді Компанії становить 100%, емісія зареєстрована Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР 25.01.2002 р. за № 03/15/1/02, включені до Котирувального Списку ПФТС 2 рівня лістингу.

Особа, зазначена ніжче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Козлов Анатолій Семенович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Козлов Анатолій Семенович