Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 21.12.2012
Дата публікації 21.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек Павел - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
23.11.2012 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договір позики № ТМХ-26-12-з про надання позики в iноземнiй валюті. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (Закрите акціонерне товариство “Трансмашхолдинг”, місцезнаходження: Росія, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будівля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 7 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 28.06.2013 р. Сума позики за договором складає 2 000 000 000,00 рос.руб. (курс НБУ на 21.12.2012р. – 0,25986), тобто 519 720 000,00 грн., спiвiдношення суми до вартості активів на початок звітного року – 77,09 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 10,0 %.
Застава відсутня.
Фактична дата отримання першого траншу 21.12.2012р. у сумі 543 000 000,00 рос. руб. (курс 0,25986 встановленого НБУ на дату отримання першого траншу 21.12.2012р.), тобто 141 103 980,00 грн.
Вартість чистих активів на 01.01.2012р. становить 47 092 000,00 грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 21.12.2012 р. (141 103 980,00 грн.) до вартості активів на 01.01.2012 р. становить 20,93 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Цеснек Павел