Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 26.12.2012
Дата публікації 27.12.2012 09:07:26
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек Павел - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
23.11.2012 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договір позики № ТМХ-26-12-з про надання позики в iноземнiй валюті. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ЗАТ “Трансмашхолдинг”, місцезнаходження: Росія, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будівля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 7 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 28.06.2013 р. Сума позики за договором складає 2 000 000 000,00 рос.руб. (курс НБУ на 26.12.2012р. – 0,26127), тобто 522 540 000,00 грн., спiвiдношення суми до вартості активів на початок звітного року – 77,51 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 10,0 % річних. Застава відсутня. Фактична дата отримання чергового траншу 26.12.2012р. у сумі 215 800 000,00 рос. руб. (курс 0,26127 встановленого НБУ на дату отримання чергового траншу 26.12.2012р.), тобто 56 382 066,00 грн. Вартість чистих активів на 01.01.2012р. становить 47 092 000,00 грн. Вартість активів на 01.01.2012р. становить 674 168 000 грн. Співвідношення суми чергового траншу, одержаного 26.12.2012 р. (56 382 066,00 грн.) до вартості активів на 01.01.2012 р. становить 8,36 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Цеснек Павел