Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 18.02.2013
Дата публікації 19.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ,проспект Московський ,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова Правління. Тел: 0445370112
E-mail* info@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Кияни»,
код за ЄДРПОУ 00308169, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, тел/факс (044)5370212, електронна адреса marchenko@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет для додаткового розкриття інформації: kyjany.kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої інформації щодо зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 18.02.2013 від депозитарію ПАТ «НДУ» отримано зведений обліковий реєстр власників акцій ПАТ «Кияни» станом на 12.02.2013, з якого стало відомо, що пакет акцій власника фізичної особи зменшився з 133862 шт. (20,7763%) до 0 шт.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Марченко Валентина Василівна