Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.02.2013
Дата публікації 27.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Український iнновацiйний банк" (далі - Банк), Протокол №3 вiд 26.02.2013, прийнято рішення про виведення зі складу Правління Банку Корчинської Світлани Анатоліївни у зв’язку зі звільненням її з посади Першого заступника Голови Правління Банку.
Зміни відбулися на підставі поданої заяви. Володіє часткою статутного капіталу в розмірі 0,0001%. На вказаній посаді перебувала протягом 3 років.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не дала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович