Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 11.12.2007
Дата публікації 11.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15,
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу): делістинг.
2. Найменування фондової біржі: Дочірнє підприємство «Фондова біржа ПФТС».
3. Дата дії: 11.12.2007р.
4. Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції.
5. Номінальна вартість цінних паперів щодо яких вчинена дія: номінальна вартість однієї акції 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок), загальна номінальна вартість акцій 155 682 280 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят ) гривень.
6. Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 622 729 120 (шістсот двадцять два мільйона сімсот двадцять дев’ять тисяч сто двадцять) штук.
7. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%.
8. Дата реєстрації, випуску цінних паперів щодо яких вчинена дія: 26.11.1998.
9. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 558/08/1/98.
10. Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
9. Вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції, документарна форма існування.
10. Дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу: «22» жовтня
2007 року Департаментом фондових операцій ПФТС прийнято рішення про застосування процедури делістингу до цінних паперів (акцій) та їх переведення до списку позалістингових цінних паперів.
11. Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, немає.
12. Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: рішення Департаменту фондових операцій ПФТС про застосування процедури делістингу до цінних паперів (акцій) та їх переведення до списку позалістингових цінних паперів набуває чинності «29» жовтня 2007 року. Підставою для переведення є невиконання вимог для знаходження цінних паперів в Котирувальному Списку 2 (другого) рівня лістингу ПФТС.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор О.В. Котюк

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович