Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 15.03.2013
Дата публікації 16.03.2013 05:29:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек Павел - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
23.11.2012 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договір позики № ТМХ-26-12-з про надання позики в iноземнiй валюті. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ЗАТ “Трансмашхолдинг”: код: 770501001, місцезнаходження: Росія, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будівля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 7 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 28.06.2013 р. Сума позики за договором складає 2 000 000 000,00 рос.руб.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 10,0 % річних. Застава відсутня. Фактична дата отримання траншу 15.03.2013р. у сумі 299 495 200,00 рос. руб. (курс 0,25971 встановленого НБУ на дату отримання траншу 15.03.2013р.), тобто 77 781 898,39 грн., що становить 14,97% від загальної суми позики. Вартість чистих активів на 01.01.2013р. становить 614 095 000,00 грн. Вартість активів на 01.01.2013р. становить 1 612 758 000 грн. Співвідношення суми траншу, одержаного 15.03.2013 р. (77 781 898,39 грн.) до вартості активів на 01.01.2013 р. становить 4,82%. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Цеснек Павел