Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.04.2013
Дата публікації 04.04.2013 09:41:58
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Український iнновацiйний банк" (далі - Банк), Протокол № 7 вiд 02.04.2013, повідомляє про припинення повноважень члена Наглядової ради Банку ХАЧАТРЯНА Мартуні Мартунійовича на підставі особисто наданої заяви щодо неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради.
Особисто акціями Банку не володіє.
На вказаній посаді перебував протягом 2 років.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Голова Наглядової ради Ю.М. Кулачек.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович