Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.01.2013
Дата публікації 11.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
14.01.2013р. рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», протокол засідання Наглядової ради № 15 від 14.01.2013р., обрано члена правління Товариства Нархова Андрія Анатолійовича (паспорт ВС 219414, виданий Будьонівським ГВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 25.02.2000 р.), часткою у статутному капіталі не володіє. Термін обрання – 1 рік. Обґрунтування змін у персональному складі – вільна посада члена правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова правління С.М. Герман

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Герман Сергій Миколайович