Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.04.2013
Дата публікації 12.04.2013 16:57:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - В.о. Голови Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк» (далі – Банк) 11 квітня 2013 року прийняли рішення (Протокол №1 від 11.04.2013 чергових Загальних зборів Банку):

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку:
- Голови Наглядової ради Банку Кулачека Юрія Миколайовича, володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 4,13%. На посаді перебував з липня 2009 року;
- члена Наглядової ради Банку Сорочинського Олександра Миколайовича, володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 0,06%. На посаді перебував з липня 2009 року;
- члена Наглядової ради Банку Морозова Олексія Вадимовича, володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 6,84%. На посаді перебував з грудня 2009 року;
- члена Наглядової ради Банку Кузьменка Дмитра Олександровича, особисто акціями Банку не володіє. На посаді перебував з квітня 2010 року;
- члена Наглядової ради Банку Зайчука Ігоря Петровича, володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 6,96%. На посаді перебував з квітня 2010 року.

2. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку:
- Головою Наглядової ради Банку обрано Клименка Олександра Володимировича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 9,99%. Займав посади Першого заступника Голови правління банку АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", Голови ради директорів ТОВ "Енергетична група", з лютого 2010 року Голови Правління ПАТ "Укрінбанк";
- членом Наглядової ради Банку обрано Морозова Олексія Вадимовича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 6,84%. Займав посади начальника управління регіональної мережі ВАТ АКБ "Автокразбанк", радника Голова Наглядової ради ПАТ "Укрінбанк";
- членом Наглядової ради Банку обрано Леонідова Віктора Дмитровича. Особисто акціями Банку не володіє. Займав посади Голови Правління "Кредитпромбанк", радника Голови Правління "Кредитпромбанк";
- членом Наглядової ради Банку обрано Бабічева Володимира Павловича. Особисто акціями Банку не володіє. Займав посади заступника начальника Головного управління НБУ по Києву та Київської обл., керівника Секретаріату НБУ;
- членом Наглядової ради Банку обрано Равнягу Сергія Костянтиновича. Особисто акціями Банку не володіє. Займав посади Голови Правління "АКТИВ БАНК", Голови представництва MasterCard в Україні, радника Голови Правління ПАТ "Укрінбанк".

Строк, на який обрані вказані особи – 3 роки.
Усі вищезазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не дали.
Усі вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Голови Правління Жуков Андрій Якович