Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 18.04.2013
Дата публікації 19.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Вівчар Марія Петрівна - В.о. Голови Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" (далі – Банк) повідомляє, що з метою впровадження централізованої системи управління в Банку Наглядова рада Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 9 від 18.04.2013) про припинення з 21 червня 2013 діяльності Харківської філії ПАТ «Укрінбанк» шляхом реорганізації її у Харківське центральне відділення ПАТ «Укрінбанк».
Місцезнаходження філії: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 5
Харківська філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на підставі Положення про Харківську філію ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Голови Правління Вівчар Марія Петрівна