Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 23.04.2013
Дата публікації 24.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Юридична адреса* 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники
Керівник* Хотинська Олеся Сергіївна - Директор. Тел: 0473935403
E-mail* 21379736@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Місцезнаходження емітента: 19934, Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04739) 3-54-03, факс 3-54-03
Електронна поштова адреса емітента: 21379736@icu.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://sosonka.prat.ua/
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2.Текст повідомлення
23.04.2013 року ПрАТ «ДОЦ «СОСОНКА» отримано від публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ-30370711) ) зведений обліковий реєстр власників цінних паперів (Вх. № 15 від 23.04.2013 року). Згідно даних реєстру на рахунку власника акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни, а саме:
- на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулося збільшення кількості простих іменних акцій від 811 392 штук, що становило 11,7608 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 984 817 штук, що становить 14,2746 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Хотинська Олеся Сергіївна