Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2013
Дата публікації 25.04.2013 09:09:20
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14312364
1.4. Місцезнаходження емітента Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00.

1.6.Електронна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://www.lk.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення


1. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися 24 квітня 2013 року було прийнято наступне рішення:

Член ревізійної комісії Товариства – Хоменко Олег Васильович (паспорт серії СН № 823427, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 15.05.98р.); володіє 0, 0023 % статутного капіталу емітента – звільнено.
Хоменко Олег Васильович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які Хоменко Олег Васильович обіймав: начальник відділу майнових відносин ПАТ „Завод „Ленінська кузня”. Звільнена особа на посаді перебувала 1 рік.

Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

2. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися 24 квітня 2013 року було прийнято наступне рішення:

Член ревізійної комісії – Бондаренко Тамара Євгенівна (паспорт серії СО № 948551, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м.Києві 25.06.2002р); володіє 0, 0018 % статутного капіталу емітента – призначено.
З 01.10.02 року працювала на посаді оператор ЕВМ 1-ї категорії - інспектроа канцелярії, а з 01.04.2009 року призначена на посаду Завідуючої відділом канцелярії Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня». Бондаренко Тамара Євгенівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на посаду до наступних чергових загальних зборів.

Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.


3. ПІДПИС

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління Шандра Валерій Олександрович.

25 квітня 2013 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович