Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 26.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Вівчар Марія Петрівна - В.о. Голови Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" (далі – Банк) повідомляє, що з метою впровадження централізованої системи управління в Банку Наглядова рада Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 10 від 25.04.2013) про припинення з 5 липня 2013 діяльності:
1. Дніпровської філії ПАТ „Укрінбанк” шляхом реорганізації її у Черкаське центральне відділення ПАТ „Укрінбанк” за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195.
Місцезнаходження Дніпровської філії ПАТ „Укрінбанк”: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195.
Дніпровська філія ПАТ „Укрінбанк” діяла на підставі Положення про Дніпровську філію ПАТ „Укрінбанк” та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.
2. Миколаївської філії ПАТ „Укрінбанк” шляхом реорганізації її у Миколаївське центральне відділення ПАТ „Укрінбанк” за адресою: 54055, м. Миколаїв, просп. Леніна, 11-а.
Місцезнаходження Миколаївської філії ПАТ „Укрінбанк”: 54055, м. Миколаїв, просп. Леніна, 11-а.
Миколаївська філія ПАТ „Укрінбанк” діяла на підставі Положення про Миколаївську філію ПАТ „Укрінбанк” та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Голови Правління Вівчар Марія Петрівна