Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.05.2013
Дата публікації 16.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Юридична адреса* 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Керівник* Фещенко Ніна Анатоліївна - Директор. Тел: 0563739799
E-mail* mt@academy.in.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (далі - Товариство) від 15.05.2013р. оформлено наступне: 1. У зв’язку з необхідністю приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до статуту Товариства припинити з 15.05.2013р. повноваження Наглядової Ради Товариства в особі Голови Наглядової ради Антонова Сергія Михайловича (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області), на якого були покладені повноваження Наглядової ради Товариства строком на три роки. Антонов С.М. перебував на посаді 3 роки 6 місяців.
2. Обрати з 15.05.2013р. строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб
Член Наглядової ради – Антонов Сергій Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймав посади голови правління, директора, голови товариства, президента, голови Наглядової ради.
Член Наглядової ради – Руденко Тетяна Миколаївна (паспорт серії АК №390205 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймала посади оператор комп’ютерного набору, бухгалтера, головного бухгалтера;
Член Наглядової ради – Таранова Оксана Юріївна (паспорт АМ № 940261 виданий 05.04.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Таранова О.Ю. протягом своєї діяльності обіймала посади помічника керівника з договірної роботи, начальника відділу по роботі із споживачами, фахівця відділу, начальника відділу реєстраторської діяльності.
Всі зазначені вище особи частками в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Фещенко Ніна Анатоліївна