Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 04.07.2013
Дата публікації 04.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" (далі – Банк) повідомляє, що з метою впровадження централізованої системи управління в Банку Наглядова рада Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 18 від 04.07.2013) про припинення з 06 вересня 2013 року діяльності:
1. Житомирської філії ПАТ " УКРІНБАНК " шляхом реорганізації її у Житомирське центральне відділення ПАТ " УКРІНБАНК " за адресою: 10001, м. Житомир, вул. Київська, 81.
Місцезнаходження Житомирської філії ПАТ "УКРІНБАНК": 10001, м. Житомир, вул. Київська, 81. Житомирська філія ПАТ " УКРІНБАНК " діяла на підставі Положення про Житомирську філію ПАТ " УКРІНБАНК " та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.
2. Київської філії ПАТ " УКРІНБАНК " шляхом реорганізації її у Київське центральне відділення ПАТ " УКРІНБАНК " за адресою: 04210, м. Київ, вул. Тимошенка, 18.
Місцезнаходження Київської філії ПАТ " УКРІНБАНК ": 04210, м. Київ, вул. Тимошенка, 18. Київська філія ПАТ " УКРІНБАНК " діяла на підставі Положення про Київську філію ПАТ " УКРІНБАНК " та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.
3. Світловодської філії ПАТ " УКРІНБАНК " шляхом реорганізації її у Світловодське центральне відділення ПАТ " УКРІНБАНК " за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Леніна, 78.
Місцезнаходження Світловодської філії ПАТ " УКРІНБАНК ": 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Леніна, 78. Світловодська філія ПАТ "УКРІНБАНК " діяла на підставі Положення про Світловодську філію ПАТ "УКРІНБАНК" та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Жуков Андрій Якович