Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.07.2013
Дата публікації 19.07.2013 09:05:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" (далі - Банк) Протокол №20 вiд 17.07.2013 звільнено з посади заступника Голови Правління Банку Новікова Дениса Анатолійовича.
Зміни відбулися на підставі заяви Новікова Д.А. Особисто акціями Банку не володіє. Строк перебування на даній посаді 3 роки 4 місяці.
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Жуков Андрій Якович