Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.07.2013
Дата публікації 22.07.2013 09:00:31
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" (далі - Банк) прийняла рішення Протокол №21 вiд 18.07.2013р. :
- Призначити на посаду заступника Голови Правління та ввести з 18.07.2013р. до складу Правління Банку Макеєнко Жанну Віталіївну, строком на 3 роки. Макеєнко Ж.В. особисто акціями Банку не володіє. Займала посади у ВАТ «ВАБанк» ( ПАТ «ВіЕйБі Банк») провідного бухгалтера, старшого економіста управління контролю за діяльністю банку, начальника Управління контролю за діяльністю банку, начальника Управління внутрішнього контролю та аудиту, заступника Голови Правління банку, Першого заступника Голови Правління банку. З березня 2013 року прийнята на посаду радника Голови Правління ПАТ «Укрінбанк». Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
- Вивести зі складу Правління Банку з 18.07.2013р. заступника Голови Правління Петрунька Олександра Васильовича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 0,0018%. На вказаній посаді перебував 13 років. Зміни відбулися у зв’язку з скороченням чисельності членів Правління Банку. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
- Вивести зі складу Правління Банку з 18.07.2013р. Зборовського Сергія Борисовича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 0,7643%. На вказаній посаді перебував 7 місяців. Зміни відбулися у зв’язку з скороченням чисельності членів Правління Банку. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Жуков Андрій Якович