Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.07.2013
Дата публікації 29.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Новi технологiї"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака, 101
Керівник* Марчук Ірина Олександрівна - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів 26.07.2013 року було прийнято рішення припинити з 26.07.2013 р. повноваження директора Кидалової Наталі Григоріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстави такого рішення – рішення загальних зборів від 26.07.2013 р., заява про звільнення. Частка, якою володіє у статутному капіталі - 0%. Строк, протягом якого перебувала на посаді – 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальними зборами акціонерів 26.07.2013 року було прийнято рішення призначити з 29.07.2013 р. на посаду директора Марчук Ірину Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстави такого рішення – рішення загальних зборів від 26.07.2013, заява. Частка, якою володіє у статутному капіталі - 0%. Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї діяльності – заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Марчук Ірина Олександрівна