Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 16.09.2013
Дата публікації 17.09.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек Павел - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
23.11.2012 р. Генеральним директором Товариства було укладено Договір позики № ТМХ-26-12-з про надання позики в iноземнiй валюті. Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ЗАТ “Трансмашхолдинг”: код: 770501001, місцезнаходження: Росія, м. Москва, Озерковская наб., буд. 54, будівля 1) позичальнику (ПАТ "Луганськтепловоз") грошових коштів в сумі, що визначена договором позики. Строк надання позики - 7 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 28.06.2013 р. Сума позики за договором складає 2 000 000 000,00 рос.руб. (курс НБУ на 26.12.2012р. – 0,26127), тобто 522 540 000,00 грн., співвідношення суми до вартості активів на початок звітного року – 77,51 %.
31.05.2013 р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 1 до Договору від 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про продовження терміну дії Договору до 27.12.2013 р., строк надання позики буде складати – 13 місяців.
01.07.2013 р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 2 до Договору від 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про збільшення суми позики за договором до 3 000 000 000,00 рос. руб.
03.09.2013 р. Генеральним директором Товариства укладено додаткову угоду № 3 до Договору від 23.11.2012 р. ТМХ-26-12-з про збільшення суми позики за договором до 4 000 000 000,00 рос. руб.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмірі 10,0 % річних. Застава відсутня. Фактична дата отримання чергового траншу 16.09.2013 р. у сумі 67 704 800,00 рос. руб. (курс 0,24413 встановленого НБУ на дату отримання чергового траншу 16.09.2013р.), тобто 16 528 772,82 грн. Вартість чистих активів на 01.01.2013р. становить 614 095 000,00 грн.
Вартість активів на 01.01.2013р. становить 1 612 758 000,00 грн. Співвідношення суми чергового траншу, одержаного 16.09.2013р. (16 528 772,82 грн.) до вартості активів на 01.01.2013 р. становить 1,02 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Цеснек Павел