Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.10.2013
Дата публікації 29.10.2013 15:10:13
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів емітента, які відбулись 28.10.2013р., було прийнято рішення:
29.11.2013р. припинити повноваження:
- Члена Наглядової ради Саркісова Сергія Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебував з 25.09.2007р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Члена Наглядової ради Саркісова Миколая Едуардовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава відкликання: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебував з 01.01.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Члена Наглядової ради Савельєва Андрія Миколайовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава відкликання: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебував з 25.09.2007р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Члена Наглядової ради Лаврусенка Віктора Анатолійовича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава відкликання: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебував з 29.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
З 30.11.2013р обрати Наглядову раду в наступному складі:
- Член Наглядової ради Саркісов Сергій Едуардович (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом свої діяльності: економіст, Керівник представництва, Генеральний директор, Голова Ради директорів, Член Президіуму, Член Правління, Голова Комітету, Президент;
- Член Наглядової ради Саркісов Миколай Едуардович (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом свої діяльності: бухгалтер, інспектор, економіст, Директор, Керівник Дирекції VIP клієнтів, Заступник Генерального директора, Віце-Президент;
- Член Наглядової ради Савельєв Андрій Миколайович (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом свої діяльності: Керуючий директор, Член Правління, Член Ради директорів, Голова Правління, Голова Ради директорів, Президент, Генеральний директор;
- Член Наглядової ради Лаврусенко Віктор Анатолійович (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Підстава призначення: рішення Загальних зборів емітента. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на посаду терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом свої діяльності: інженер, старший інженер, Провідний інженер, Начальник, Заступник Директора, Директор, Виконавчий директор, Начальник відділу, Заступник Генерального директора, Голова Правління.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович